Despre
Ordinul Militar Sfanta Maria
Crestin Ortodox
 

PRO FIDE PRO UTILITATE HOMINUM

Maica Domnului sau Fecioara Maria (din ebraică Miryam; decedată probabil în Ierusalim, azi Israel sau Efes, azi Turcia) a fost, conform scrierilor Noului Testament, mama lui Isus din Nazaret. Conform protoevangheliei după Iacob a fost fiica lui Ioachim și Ana. Conform Noului Testament, în momentul conceperii lui Isus Cristos, fapt ce i-a fost revelat de Arhanghelul Gabriel, ea era logodnica lui Iosif din Nazaret. În tradiția creștină (ortodoxă, catolică, anglicană și luterană) precum și în cea musulmană, a rămas prin minune fecioară în timpul conceperii și nașterii lui Isus.

Al trei-lea sinod ecumenic ținut la Efes în anul 431, convocat pentru a dezbate asupra învățăturii dioprosopiste a patriarhului Nestorie [1], a confirmat învățătura Bisericii primare cu privire la Maica Domnului (gr. Theotokos, ”Născătoarea de Dumnezeu”). Conform definițiilor dogmatice adoptate de acest sinod ecumenic, la fel cum păcatul a venit în lume printr-o femeie (Eva), tot printr-o femeie (Maria) a venit în lume și mântuirea. Maria a fost denumită de aceea ”noua Evă”.

Venerarea Mariei ca fecioară joacă un rol important deopotrivă în bisericile ortodoxe, cea catolică, cea anglicană și cele orientale (musulmane). Un număr foarte mare de biserici și catedrale îi poartă numele. Cele mai multe icoane făcătoare de minuni si Biserici Ortodoxe cu Hramul “Sf. Maria” sunt însă pe teritoriul României – Gradină a Maicii Domnului.

Misiunea "Ordinului Militar Sfanta Maria"

Ordinul are in exercitiul functionalitatii sale cele trei componente:

  • Sprijinirea neconditionata a Bisericii Ortodoxe Romane
  • Revigorarea patriotismului national prin cinstirea si eternizarea Eroilor si Martirilor Neamului Romanesc
  • Sustinerea activa prin dezvoltarea unui sistem privat de servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele varstnice in general (si in particular pentru cele provenind din sistemul de aparare) – disponibil pe intreg teritoriul de competenta (acolo unde sunt incheiate acorduri) – si un cost rezonabil pentru beneficiari.

 

Din punct de vedere Crestin Ortodox

Misiunea Ordinului este aceea de a urma exemplul inaintasilor nostril, si anume să ducă mai departe datinile, tradițiile și moștenirea culturală a sfinţilor ierarhi, preoţilor şi diaconilor slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române, care s-au săvârşit muceniceşte şi au mărturisit şi au apărat cu jertfelnicie credinţa ortodoxă, neamul şi ţara noastră; sfinţilor cuvioşi şi cuvioase care s-au săvârşit trăind deplin viaţa călugărească şi care, prin pilda vieţii lor şi prin rugăciune, au hrănit duhovniceşte pe toţi drept-credincioşii; sfinţilor martiri din orice treaptă harică sau stare obştească şi toţi aceia care prin pătimirile şi sângele lor martiric au primit cununa sfinţeniei; sfinţilor români ucişi de oştile păgâne sau ale altor asupritori de-a lungul veacurilor, precum şi cei care au căzut în luptă cu aceştia sau în amară robie pentru credinţă, Biserică şi neam; sfinţilor care s-au săvârşit luptând cu arma cuvântului pentru apărarea credinţei, a Bisericii Ortodoxe şi a bine-credincioşilor ei fii; tuturor celorlalțí sfinţi creştini ortodocşi români din toate timpurile şi de pretutindeni, ştiuţi şi neştiuţi, care au sporit în dragostea pentru Hristos, fapte bune, rugăciune şi virtuţi creştine, pe care Dumnezeu i-a scris în Cartea Vieţii.

 

Din punct de vedere al Cultului si respectului pentru Eroii si Martirii Neamului Romanesc dar si pentru pensionarii militari (seniori) in rezerva si retragere

Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox isi propune:

• Participarea la construcţia de noi monumente, troiţe, plăci commemorative, pentru eternizarea eroilor jertfiti pentru întregirea şi apărarea neamului romanesc
• Revigorarea şi propagarea cultului si eroismului românesc din toate timpurile si din toate razboaiele, in mass media proprii, pe blogurile si site-urile Ordinului
• Atragerea tineretului la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de război închinate eroilor şi martirilor Neamului Romanesc
• Organizarea şi participarea la activităţile închinate Zilei Sfanta Maria, care se organizează în fiecare an de 8 septembrie – sarbatoare marcanta a Bisericii Ortodoxe Romane
• Înaintarea de propuneri la autorităţilor de drept pentru acordarea numelor de eroi unor localităţi, străzi, pieţe, unităţi militare, instituţii de învăţământ
• Colaborarea pe bază de reciprocitate, cu asociaţii şi organizaţii similare din străinătate care au monumente si cimitire ale eroilor romani pe teritoriul acestor tari
• Perpetuarea “in memoriam” a numelui unor eroi ai Neamului Romanesc in denumirile alocate Comanderiilor Ordinului
• Finantarea si dotarea de catre Comanderiilor Ordinului in cadrul unor institutii de invatamant – cu acceptul autoritatilor – a unor Sali de istorie cu numele unor eroi ai Neamului Romanesc
• Sustinerea de sesiuni de comunicari stiintifice (congrese) cu tematica Istorica si de Comemorare a eroilor Neamului Romanesc
• Intreprinderea de misiuni de depunere de coronae de flori si organizarea de evenimente festive la mormintele si operele comemorative de razboi romanesti de pe teritoriul Romaniei si din strainatate
• Decorarea unor eroi sau seniori ai asociatilor militarilor in rezerva si retragere pentru activitati deosebite cu decoratiile Ordinului Militar Sf. Maria

 

Acestea sunt reperele morale ale cavalerilor și doamnelor și constituie "Izvorul spiritual” al Ordinului.

"Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox" este un Ordin European, înregistrat legal pe teritoriul U.E. juristicția România (C.F.sentința juridică nr.28470/197/2012). "Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox" a fost fondat în data de 25.12. 2012, iar prin sentinta judecatoreasca definitiva in data de __________ în ”Patria mamă a Europei”, ROMÂNIA, Grădină a Maicii Domnului – zi deosebita in Sinaxarul Bisericii Ortodoxe Romane si anume sarbatoarea Nasterii Domnului nostrum IIsus Hristos – Fiul lui Dumnezeu Cel vesnc ”S-a pogorat din ceruri si S-a intrupat de la Duhul Sfant si din Maria Fecioara si S-a facut Om” pentru a darui oamenilor, pacatosilor si muritorilor iertarea pacatelor si viata vesnica.

Ordinul a fost fondat in ziua “Nasterii Domnului” in semn de respect fata de una din cele 12 sarbatori domnesti ale Bisericii Ortodoxe Romane, a treia mare sarbatoare dupa cea de Paste si Rusalii.

"Ordinul Militar Sfanta Maria" este un ordin mixt care se adresează atât domnilor cât și doamnelor – crestin-ortodox - primind în rândurile sale orice persoană dispusă spre adevărata cunoaștere a:

  • Valorilor Fundamentale ale Bisericii Ortodoxe Romane
  • Respectul pentru Cultul Eroilor si Martirilor Neamului Romanesc si ale Armatei Romane, Fundamente de Baza a Civilizatiei Romanesti dar si fata de seniorii aflati in rezerva si retragere

DIGNITATIS HUMANAE

DREPTUL FIINȚEI UMANE ȘI AL COMUNITĂȚILOR LA LIBERTATE SOCIALĂ ȘI CIVILĂ ÎN CEEA CE PRIVEȘTE RELIGIA

Oamenii devin din ce în ce în ce mai conștienți de propria lor demnitate umană iar numărul celor care doresc să acționeze din proprie inițiativă crește, făcându-i în acest fel să-și exercite propria libertate responsabilă, mișcați fiind de conștiința datoriei și nu presați de măsuri coercitive De asemenea, oamenii cer o delimitare juridică a puterii autorităților publice, pentru a nu îngrădi libertatea individuală și cea colectivă. În conviețuirea umană, această nevoie de libertate privește valorile spiritului dar mai ales liberul exercițiu al religiei în societate. Luând în considerație aceste aspirații și propunându-și să declare cât de importante sunt conceptele de adevăr și justiție,”Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox”, în calitate de cavalierat crestin-ortodox acceptă în rândurile sale orice ființă umană care crede în Dumnezeu. Ordinul a sustinut si sustine active prin membrii sai pozitia Bisericii Ortodoxe Romane de predare a Religiei in unitatile de invatamant.

Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox susține că Dumnezeu însuși le-a arătat oamenilor calea pe care aceștia – servindu-l – pot găsi salvarea și pot atinge fericirea. În acest sens, oamenii trebuie să caute adevărul, mai ales în ceea ce privește Supremul și pe măsură ce ajung la adevăr și îl cunosc, să-i rămână credincios.

Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox susține că aceste datorii ajung și constrâng conștiința oamenilor și că adevărul nu se impune decât prin forța adevărului însuși, care astfel pătrunde mai ușor în mințile lor. De asemenea Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox tratând această libertate religioasă, își propune să dezvolte și să mărească dreptul inviolabil al persoanei la reglementarea juridică a societății.

ASPECTE GENERALE ASUPRA LIBERTĂȚII RELIGIOASE

Obiectul și fundamentul libertății religioase

Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox declară că fiecare persoană are dreptul la libertate religioasă. Substanța unei astfel de libertăți este că oamenii trebuie să fie imuni la coerciția din partea unor anumiți indivizi, grupuri sociale sau orice altă putere umană, astfel încât, în ceea ce privește religia, nimeni să nu fie forțat să acționeze împotriva conștiinței sale și nici să nu fie împiedicat – în afara limitelor cuvenite – să acționeze conform acesteia: în particular sau în mod public, individual sau asociat. Dreptul la libertatea religioasă se bazează doar pe demnitatea individului. Acest drept, al ființei umane la libertate religioasă, trebuie să fie cunoscut și confirmat ca drept civil în ordinul juridic al oricărui stat. Pentru libertatea lor, toate ființele umane, în calitatea lor de oameni, dotați cu rațiune și liberă voință și investiți cu responsabilitate personală, împinși de natura umană, vor căuta adevărul și vor adera la adevăr. O dată cunoscut adevărul, ar trebui să-și ordoneze toată viața conform exigențelor sale. La o astfel de cerință, însă, oamenii nu sunt în stare să răspundă, conform naturii lor, dacă nu se bucură de libertate psihologică și în același timp de imunitate la coerciția exterioară. Dreptul la libertatea religioasă nu se bazează deci pe o dispoziție subiectivă a persoanei, ci pe însăși natura umană.

Libertatea religioasă și relația omului cu Dumnezeu

Omul primește și recunoaște imperativele legii divine prin intermediul conștiinței sale. Prin urmare, nu trebuie constrâns să acționeze împotriva propriei conștiințe dar nici conform acesteia, mai ales în domeniul religios. De fapt, exercițiul religiei, prin însăși natura sa, constă mai ales în acte voluntare intrinseci și libere cu care omul se îndreaptă către propriul Dumnezeu; această alegere (oricare ar fi ea) nu poate fi condamnată sau interzisă de nici o autoritate umană. Autoritățile civile, al căror scop este tocmai de a înfăptui binele comun, trebuie să respecte și să favorizeze viața religioasă a cetățenilor.

Libertatea grupurilor religioase

Libertatea religioasă privește fiecare persoană în parte și atunci când acționează în formă comunitară. Grupurile religioase sunt cerute de natura socială atât a oamenilor, cât și a religiei însăși. Aceste grupuri – atâta vreme cât exigențele corecte ale ordinului public nu sunt violate – trebuie să le fie recunoscut dreptul de a fi imune la orice măsură coercitivă în: conducerea după norme proprii, în venerarea divinității supreme, în ajutarea propriilor membri să ducă o viață religioasă, în susținerea acestora cu propria știință și în promovarea acelor instituții în care membrii acestora cooperează unii cu ceilalți pentru modelarea vieții după principiile propriei religii.

De asemenea, grupurilor religioase le revine dreptul de a nu fi împiedicate prin legi și acte administrative de către puterea civilă; le revine dreptul să aleagă, să educe, să numească și să transfere proprii susținători; le revine dreptul să comunice cu autoritățile și comunitățile religioase care locuiesc în alte regiuni; le revine dreptul să construiască edificii religioase, să achiziționeze sau să se folosească de bunuri adecvate. Grupurile religioase au de asemenea dreptul de a nu fi împiedicate să-și propovăduiască și să-și mărturisească public propria credință, prin viu grai sau în scris. Libertatea religioasă presupune ca grupurile religioase să nu fie împiedicate să-și manifeste liber virtutea deosebită a doctrinei lor, în orânduirea societății și în însuflețirea oricărei activități umane.

Dreptul în baza căruia oamenii, mișcați de propria convingere religioasă, se pot întâlni liber și pot da naștere unor asociații educative, culturale, caritabile și sociale se întemeiează pe caracterul social al naturii umane și al religiei însăși.

 

ro en en

aplica-online donatii

icoana-sfanta-maria

Institutul de Terapii Complementare si Prim-Ajutor <<Sf. Pantelimon>>

servicii-prim-ajutor-de-baza-Ordinul-Maria

emergency-services-registrul-paramedicilor-Ordinul-Maria

IAFC-Emergency Services - Membership Institutul de Terapii Complementare si Prim-Ajutor

Vizitatori Online

We have 7 guests and no members online

senior-resist-ingrijire-la-domiciliu-Ordinul-Maria

senior-business-mentenanta-de-portofoliu-Ordinul-Maria

senior-plus-centre-recuperare-terapii-alternative-Ordinul-Maria

senior-mixt-travel-excursii-recreative-Ordinul-Maria

senior-px-market-centre-logistice-Ordinul-Maria

senior-transfer-servicii-funerare-transfer-international-Ordinul-Maria

DIRECTIONEAZA 2% DIN IMPOZITUL TAU

FACILITATI MEMBRII