Obiectivele
Ordinului Militar Sfanta Maria
Crestin Ortodox
  

Ordinul are in exercitiul functionalitatii sale cele doua componente:

 • Sprijinirea neconditionata a Bisericii Ortodoxe Romane
 • Revigorarea patriotismului national prin cinstirea si eternizarea Eroilor si Martirilor Neamului Romanesc

• Din punct de vedere Crestin Ortodox
Ordinul își propune să ducă mai departe datinile, tradițiile și moștenirea culturală a sfinţilor ierarhi, preoţilor şi diaconilor slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române, care s-au săvârşit muceniceşte şi au mărturisit şi au apărat cu jertfelnicie credinţa ortodoxă, neamul şi ţara noastră; sfinţilor cuvioşi şi cuvioase care s-au săvârşit trăind deplin viaţa călugărească şi care, prin pilda vieţii lor şi prin rugăciune, au hrănit duhovniceşte pe toţi drept-credincioşii; sfinţilor martiri din orice treaptă harică sau stare obştească şi toţi aceia care prin pătimirile şi sângele lor martiric au primit cununa sfinţeniei; sfinţilor români ucişi de oştile păgâne sau ale altor asupritori de-a lungul veacurilor, precum şi cei care au căzut în luptă cu aceştia sau în amară robie pentru credinţă, Biserică şi neam; sfinţilor care s-au săvârşit luptând cu arma cuvântului pentru apărarea credinţei, a Bisericii Ortodoxe şi a bine-credincioşilor ei fii; tuturor celorlalțí sfinţi creştini ortodocşi români din toate timpurile şi de pretutindeni, ştiuţi şi neştiuţi, care au sporit în dragostea pentru Hristos, fapte bune, rugăciune şi virtuţi creştine, pe care Dumnezeu i-a scris în Cartea Vieţii.


• Din punct de vedere al Cultului si respectului pentru Eroii si Martirii Neamului Romanesc
Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox isi propune:

 • Identificarea, restaurarea, îngrijirea şi ocrotirea monumentelor, cimitirelor militare si a operelor commemorative de razboi pentru comemorarea eroilor căzuţi la datorie, eroi ai Neamului Romanesc;
 • Participarea la construcţia de noi monumente, troiţe, plăci commemorative, pentru eternizarea eroilor jertfiti pentru întregirea şi apărarea neamului romanesc
 • Cultivarea dragostei şi ataşamentului faţă de patrie şi idealurile sacre ale poporului si armatei romane, a respectului faţă de simbolurile naţionale, a sentimentelor de recunoştinţă şi cinstire a înaintaşilor nostril jertfiti pe “altarul patriei” pentru apărarea gliei străbune in hotarele sale firesti, a independenţei, integrităţii şi suveranităţii naţionale
 • Revigorarea şi propagarea cultului si eroismului românesc din toate timpurile si din toate razboaiele, in mass media proprii, pe blogurile si site-urile Ordinului
 • Atragerea tineretului la activitatea de îngrijire a cimitirelor şi operelor comemorative de război închinate eroilor şi martirilor Neamului Romanesc
 • Organizarea şi participarea la activităţile închinate Zilei Eroilor, care se organizează în fiecare an de „Ziua Înălţării Domnului” – sarbatoare marcanta a Bisericii Ortodoxe Romane
 • Înaintarea de propuneri la autorităţilor de drept pentru acordarea numelor de eroi unor localităţi, străzi, pieţe, unităţi militare, instituţii de învăţământ
 • Colaborarea pe bază de reciprocitate, cu asociaţii şi organizaţii similare din străinătate care au monumente si cimitire ale eroilor romani pe teritoriul acestor tari
 • Perpetuarea “in memoriam” a numelui unor eroi ai Neamului Romanesc in denumirile alocate Comanderiilor Ordinului
 • Finantarea si dotarea de catre Comanderiilor Ordinului in cadrul unor institutii de invatamant – cu acceptul autoritatilor – a unor Sali de istorie cu numele unor eroi ai Neamului Romanesc
 • Sustinerea de sesiuni de comunicari stiintifice (congrese) cu tematica Istorica si de Comemorare a eroilor Neamului Romanesc
 • Intreprinderea de misiuni de depunere de coronae de flori si organizarea de evenimente festive la mormintele si operele comemorative de razboi romanesti de pe teritoriul Romaniei si din strainatate

Acestea sunt reperele morale ale cavalerilor și doamnelor și constituie "Izvorul spiritual” al Ordinului.

"Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox", conform tradiției seculare pe care a fost fondată Cavaleria, adică: Credința, Caritatea, Ospitalitatea și Ajutorarea, are scopul de a continua, într-un război fără arme, scopul de a difuza și de a recuceri în lume idealurile de demnitate și moralitate, obligațiile de de a promova inițiative și manifestări culturale, științifice, economice și turistice, menite să ilustreze tradiția milenară a civilizației romanesti, a datinilor si obiceiurilor milenare ale spiritualitatii Bisericii Ortodoxe Romane, precum si cultul si respectful pentru eroii Neamului Romanesc; multiplele întâmplări istorice ale căror protagonistă a fost Cavaleria de-a lungul secolelor; contribuția însemnată adusă la patrimoniul spiritual și intelectual al lumii; dezvoltarea limbilor, care au dat mereu naștere unor capodopere ilustre; dezvoltarea economiei și mai ales a tradițiilor sale atât de dragi oamenilor săi, care-și transmite prin ele sentimente, propriile credințe și le continuă, din generație în generație, ca pe patrimoniul cel mai de seamă și cel mai fragil al stirpei.

Ordinul jură să apere drepturile Omului și să protejeze libera dezvoltare a personalității umane; cu respectarea Convenției Universale a Drepturilor Omului, pe linia practică a apărării și garantării drepturilor individului și poporului la viață, libertate, bunăstare socială și economică, sănătate, cultură, calitatea vieții, în orice împrejurare care le-ar putea pune viața în pericol sau le-ar putea periclita răspândirea.

"Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox", aderă la Convenția de la Montevideo din 1933 cu modificările ulterioare și la Convenția de la Viena din 1961 cu modificările ulterioare; prin aceste aderări internaționale, Ordinul poate emite pașapoarte diplomatice cu valabilitate internațională tuturor ambasadorilor și demnitarilor săi care trebuie să călătorească prin lume fie pentru a instaura acorduri de recunoaștere reciprocă cu alte Ordine similare, fie pentru a interveni în ajutorarea populațiilor ce sunt lovite de foamete sau dezastre naturale, etc. Adaptându-se cerințelor moderne, "Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox" respinge războiul, depune armele și promovează credinta ortodoxa; combate ideologiile crimei organizate; promovează cultura și educația pe plan internațional, creând universități, campusuri și exercitând activitatea de formare profesională. Activitatea caritabilă și filantropică în domeniul sănătății și educației este desfășurată conform scopurilor și dispozițiilor Cartei Națiunilor Unite ale Statutelor juridice ale Ordinului si completate cu legislatia nationala se cea europeana in domeniu.

Cu o privire emoționantă și uimită, dar și critică, asupra trecutului, dar cu atât mai mult asupra cerințelor prezentului, este nevoie ca Ordinul, prin propriile inițiative, să depună toate eforturile cu promptitudine și solicititudine, cu determinare și constanță, toate eforturile și orice posibilitate, fără a exclude niciuna, oferită de tehnică, mass-media, știință, de lumea socio-culturală și de orice altceva, pentru a ușura suferințele, neajunsurile și pentru a transmite în inimile cele mai slabe focul Dragostei de Dumnezeu – credinta ortodoxa; ducând la bun sfârșit toate acestea, va trebui să se țină mereu cont de delicatețea inimilor care s-au îndepărtat de Dumnezeu. Cu toate acestea, "Ordinul Militar Sfanta Maria – Crestin Ortodox", nu are ca scop activități numai de profit, ci urmărește, cu fervoare și dedicare, următoarele scopuri:

a) Religioase – crestin ortodoxe (în spiritul ecumenic instaurat de Sinoadele ecumenice de la Constantinopol) și Cavalerești, potrivit tradiției O.S.M..
b) Dignitatis Humanae care proclamă libertatea religioasă a omului.
c) Deplina respectare a tuturor Religiilor care ne apropie de Dumnezeu, în mod diferit, conform propriei etnii și limbi.
d) Tradiția O.M.S.M. crestin ortodoxa care trăiește prin spiritualitatea membrilor, încercând să prolifereze pacea și prosperitatea între popoare.
e) Formare, învățare, educație, cultură, didactică, studiu, cercetare, științe, istorie, litere
f) Promovarea si respectul pentru Cultul Eroilor si Martirilor Neamului Romanesc

The biggest bookie William Hill United Kingdom link.